Sortera på:

När man gjuter en betongplatta innebär det att man har större ytor som behöver armeras. Då är det olämpligt att lägga ut armeringsstål i alla riktningar. Istället använder man så kallade armeringsnät, helt enkelt sammanfogade armeringsstål som tillsammans bildar ett stort nät som kan fördela de spänningar som bildas i gjutningen.

När man gjuter en betongplatta innebär det att man har större ytor som behöver armeras. Då är det olämpligt att lägga ut armeringsstål i alla riktningar. Istället använder man så kallade armeringsnät, helt enkelt sammanfogade armeringsstål som tillsammans bildar ett stort nät som kan fördela de spänningar som bildas i gjutningen.