Artnr. 307117

GOLVSPACKEL FLOOR 4040 CO 15KG

Weberfloor 4040 DR är ett dammreducerat fin och byggspackel med pastakonsistens

Läs mer

Alltid bra Pris

334,00 kr / st

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

BASTA

PRODUKTBESKRIVNING

Dammreducerad

Pastakonsistens

Lämplig för fallbyggnad

Lagning av håligheter

Finspackling av små ytor

EPD-Verifierad

Indoor Air Comfort GOLD verifierad

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

DOKUMENT