Artnr. 1418110

MUR PUTSBRUK B BASE 222 20KG

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast 0-3 mm. Bruket är ej pumpbart. Användningsområde: Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.

Läs mer

Alltid bra Pris

78,00 kr / säck

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

Byggvarubedömningen: Accepteras

PRODUKTBESKRIVNING

Kombinationsbruk för både murning och putsning i bruksklass B

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast 0-3 mm. Bruket är ej pumpbart. Användningsområde: Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.

DOKUMENT