Artnr. 1418111

PUTS MURBRUK C BASE 224 20KG

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart. Användningsområde: Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong på detta underlag rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 131 Ytongputs C.

Läs mer

Alltid bra Pris

83,00 kr / säck

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

Byggvarubedömningen: Accepteras

PRODUKTBESKRIVNING

för handapplicering

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart. Användningsområde: Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong på detta underlag rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 131 Ytongputs C.

DOKUMENT