Artnr. 307637

NATURGIPS GYPSUM 25KG

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskikts system användas. Blandning: Gypsum Naturgips blandas med ca 14 liter vatten/ 25 kg, häll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppentiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 liter färdigt gipsputs Använd borrmaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25kg/kvm vid 30mm tjocklek. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3mm upp till 60mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste aplliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Läs mer

Alltid bra Pris

313,00 kr / st

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

BASTA
Byggvarubedömningen: Accepteras

PRODUKTBESKRIVNING

går att putsa 60 mm i ett påslag

krymper ej

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskikts system användas. Blandning: Gypsum Naturgips blandas med ca 14 liter vatten/ 25 kg, häll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppentiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 liter färdigt gipsputs Använd borrmaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25kg/kvm vid 30mm tjocklek. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3mm upp till 60mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste aplliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

DOKUMENT