Artnr. 938453

SNIGELDYNAMIT DEMEX HINK 5KG

Demex används inomhus, utomhus och under vatten, för spräckning av sten, berg och betong. Sten,- berg - och betongspräckare. Med Demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå med konventionell sprängteknik. När Demex blandats med vatten, expanderar och hårdnar massan. Expansionskraften överstiger 75 Mpa, dvs 7500 ton/m² (För att spräcka berg och betong krävs i allmänhet 15 Mpa). Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen. Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

967,00 kr / hink

PRODUKTBESKRIVNING

Expansionskraften överstiger 75MPa

Demex används inomhus, utomhus och under vatten, för spräckning av sten, berg och betong. Sten,- berg - och betongspräckare. Med Demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå med konventionell sprängteknik. När Demex blandats med vatten, expanderar och hårdnar massan. Expansionskraften överstiger 75 Mpa, dvs 7500 ton/m² (För att spräcka berg och betong krävs i allmänhet 15 Mpa). Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen. Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

DOKUMENT