Artnr. 307125

GOLVPRIMER FLOOR 4716

Floor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag. Floor 4716 Primer är diffusionsöppen. 1 l koncentrerad primer plus vatten räcker ungefär till: Normala betonggolv spädning 1 del koncentrerad primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m2. Gamla sugande betonggolv, prima två gånger, 1+5, 1+3, 5 m2. Golvavjämning, 1+3, 10 m2. Nygjuten golvavjämning, 1+5, 10 m2. Lättbetong (spraya primern) 1+3, 5 m2. Klinker/sten** 1+1+ pulver, 7 m2. Homogen PVC 1+1, 7 m2. Trägolv/linolium 5+1, 5 m2. Golvgipsskiva/spånskiva 5+1, 5 m2. Rostskyddat stål/järn 1+0, 3-5 m2

Läs mer

Alltid bra Pris

199,00 kr / st

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

BASTA
Byggvarubedömningen: Accepteras

PRODUKTBESKRIVNING

Binder damm och lösa partiklar

Goda vidhäftningsegenskaper

Förhindrar blåsbildning

Alkalibeständig

Floor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag. Floor 4716 Primer är diffusionsöppen. 1 l koncentrerad primer plus vatten räcker ungefär till: Normala betonggolv spädning 1 del koncentrerad primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m2. Gamla sugande betonggolv, prima två gånger, 1+5, 1+3, 5 m2. Golvavjämning, 1+3, 10 m2. Nygjuten golvavjämning, 1+5, 10 m2. Lättbetong (spraya primern) 1+3, 5 m2. Klinker/sten** 1+1+ pulver, 7 m2. Homogen PVC 1+1, 7 m2. Trägolv/linolium 5+1, 5 m2. Golvgipsskiva/spånskiva 5+1, 5 m2. Rostskyddat stål/järn 1+0, 3-5 m2

DOKUMENT