Artnr. 1052996

GOLVSPACKEL FLOOR 120 RENO 20

Floor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Floor 120 är tredjepartscertifierad av SP och är P-märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Användningsområde: Floor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Weber navigator för konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm. Underlag: Betong. Trä/golvspånskiva. Golvgipsskiva. Sten/keramik. Lättbetong. Homogen PVC. Flytande golvkonstruktioner. Bjälklag av LECA® lättklinker. Lagring: 6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

321,00 kr / ST

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

BASTA
Byggvarubedömningen: Rekommenderas

PRODUKTBESKRIVNING

Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering

Lämplig för värmegolv

Både fallbyggnad och slätspackling

Självtorkande och fiberförstärkt

Brand och konstruktionsklassad

EPD-Verifierad

Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Floor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Floor 120 är tredjepartscertifierad av SP och är P-märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Användningsområde: Floor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Weber navigator för konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm. Underlag: Betong. Trä/golvspånskiva. Golvgipsskiva. Sten/keramik. Lättbetong. Homogen PVC. Flytande golvkonstruktioner. Bjälklag av LECA® lättklinker. Lagring: 6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

DOKUMENT