Artnr. 1450157

TRÄGOLV EK MIXED NATURE 14,5MM

Trä skördat i hållbart förvaltade skogar. De slavonska skogarna är berömda. De förvaltas av den kroatiska staten och har skötts på ett hållbart sätt utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk i hundratals år. Varje år tas mycket mindre trä ut ur skogarna än vad som växer upp, och eftersom träd av sämre kvalitet kontinuerligt gallras ut blir de slavonska skogarna vackrare och vackrare för varje år de förvaltas på detta sätt. Till Bjelins ekgolv används Bergsek och Skogsek, vilka är samma träslag som traditionellt växer och används i Sverige. Stabilt golv med flerskiktsparkett. Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. De olika skikten låser varandra, detta minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv. Klickgolv för perfekt resultat. Låssystemet 5G® gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett parkettgolv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast. Bjelin Parkett Ek Trestav 200 Mixed Sidenmattlack Naturell OP 14,5. Golvtyp:Lamellparkett. Träslag:Ek. Sortering:Mix. Mönster:3-Stav. Ytbehandling:Sidenmattlack. Infärgning:Naturell. Kärna:Furu- eller granlameller. Fog:5G®. Längd:2200 mm. Bredd:200 mm. Höjd:14,5 mm. Antal i förpackning:6 st. Yta per förpackning:2,64 m2/pkt. Garanti:20 år

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

1172,00 kr / PKT

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

Byggvarubedömningen: Rekommenderas

PRODUKTBESKRIVNING

Lättlagda parkettgolv

Innovativa golv för kreativ inredning

Stabilt golv med flerskiktsparkett

Klick golv för perfekt resultat

Bjelin

Trä skördat i hållbart förvaltade skogar. De slavonska skogarna är berömda. De förvaltas av den kroatiska staten och har skötts på ett hållbart sätt utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk i hundratals år. Varje år tas mycket mindre trä ut ur skogarna än vad som växer upp, och eftersom träd av sämre kvalitet kontinuerligt gallras ut blir de slavonska skogarna vackrare och vackrare för varje år de förvaltas på detta sätt. Till Bjelins ekgolv används Bergsek och Skogsek, vilka är samma träslag som traditionellt växer och används i Sverige. Stabilt golv med flerskiktsparkett. Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. De olika skikten låser varandra, detta minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv. Klickgolv för perfekt resultat. Låssystemet 5G® gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett parkettgolv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast. Bjelin Parkett Ek Trestav 200 Mixed Sidenmattlack Naturell OP 14,5. Golvtyp:Lamellparkett. Träslag:Ek. Sortering:Mix. Mönster:3-Stav. Ytbehandling:Sidenmattlack. Infärgning:Naturell. Kärna:Furu- eller granlameller. Fog:5G®. Längd:2200 mm. Bredd:200 mm. Höjd:14,5 mm. Antal i förpackning:6 st. Yta per förpackning:2,64 m2/pkt. Garanti:20 år

DOKUMENT