Artnr. 854965

ASFALTPRIMER MATAKI

Förbehandling av asfaltytor som ska fuktisoleras

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

484,00 kr / burk

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

SundaHus bedömning

PRODUKTBESKRIVNING

Förbehandling av asfaltytor som ska fuktisoleras

DOKUMENT