Ståldörrar

Ståldörrar har stommar av stålplåt fyllda med isolering anpassad efter den miljö dörren är ämnad för. En bra säkerhetsdörr skyddar dig mot både brand, oönskat intrång, ljud och besvärande dofter. Dörren är viktig för alla och innebär inte bara ett trevligt bemötande för gäster till hemmet, utan även en direkt väg till trygghet.

Innerdörr i stål

Innerdörrar i stål är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ för sjukvårdsinrättningar, skolor, kontor, städförråd, omklädningsrum, idrottshallar och andra utrymmen som inte kräver skalskydd. Innerdörren är lätt att hålla ren vilket är en fördel i miljöer med höga hygienkrav som till exempel vårdinrättningar, skolor och storkök. Valfriheten är stor vad gäller färg och ytbehandling.  Det möter heller inga problem att förse dörren med glasöppningar av önskad storlek, alternativa lås, mekaniska säkerhetsdetaljer eller specifika elfunktioner.

Hissdörr

Hissdörrar kombinerar attraktiv design med genomtänkt teknik. Dörren ska ge ett lyft åt interiöra miljöer men samtidigt svara upp mot högt ställda krav på säkerhet och funktionalitet.

Branddörr

Branddörrar är ett förstärkt personskydd i skolor, varuhus, restauranger, nöjeslokaler och andra miljöer där människor vistas, och där brand och rökutveckling kan få allvarliga effekter. I offentliga miljöer är brandskyddet inte heller valbart utan ett fastställt myndighetskrav omgärdat av skyddsföreskrifter.

Ståldörrar är beställningsvara. Välkommen in till butiken för tips och råd kring valet av ståldörr.

X