Byta ytterdörr

Välkommen till guiden hur du byter ytterdörr. Glöm inte att tillvägagångssättet kan behöva anpassas utifrån era förutsättningar och dörrval.

Förutsättningarna för montaget kan variera från varje dörröppning. Försök att demontera den gamla dörren med så lite åverkan på kringliggande konstruktion som möjligt. Det förebygger extra arbete i slutänden. Jag använder kofot för att ta bort foder och en kniv för att skära bort fog. När du har rivit den gamla dörren så är det dags att starta montaget.

Plocka ur dörren ur karmen.

När man ska hänga ur dörren ur karmen kan det vara bra att vara två personer. Dörr och karm blir ganska tunga tillsammans. Jag brukar lägga dörren på pallbockar för att det ska bli lite mer ergonomiskt. Lägg med fördel nått mellan pallbock och dörr för att inte skada dörren.
I detta fall så ska jag montera en Advance-line Bering som har en ASSA 2500 låskista som standard. På denna kista använder man trycket för att få ut hakregeln.
När du har ”öppnat dörren” så att du kommer åt gångjärnen och därefter lossar man på bakkantssäkringarna för att kunna hänga av karmen.

Syll:

Innan karmen ställs dit så är det smidigt att lägga dit en syllpapp och isolering. Vilken typ av syllpapp och isolering kan du välja själv. Så länge det har rätt funktion. Alltså att det inte blir nån fuktvandring uppåt.

Ställa dit karmen:

Förutsättningarna för detta montage är att väggen är byggd av LECA-block. Till detta behöver jag passande infästning. Med Swedoors Framefast 3.0 har vi utökat sortimentet med skruv för Lättbetongblock. Du behöver även Tryckbricka så att det blir tryck över en större yta så inte Framefasten (karmhylsan) trycks in i LECA-blocket av tyngden på dörren.
Ställ karmen i dörrhålet. Skruva ut Framefasten (karmhylsan) så att karmen står i mitten av dörrhålet och karmen står still.

Börja med att mäta in överstycket så att karmen står rakt i våg. Palla upp karmsidorna så att karmen står stumt mot underlaget (överstycket ska vara i våg).
Du behöver i detta moment ha i åtanke att tröskeln ska var stum när dörren är färdigmonterad. Så du har en plan för detta. Tröskeln ska vara stum för att man inte ska kunna trampa ur tröskelplåten ur sitt spår pga sviktande tröskel. Till exempel om man behöver palla upp högt av någon anledning.

Börja med att loda in gångjärnssidan så att den står rakt.
När man har långpasset på denna sida kan man passa på att kolla så att karmsidan är rak. Så att den inte har slagit sig. Om den har det är viktigt att dra den rätt när man skruvar fast karmen.

Notera att du mäter med långpasset från två håll. Så det står rakt även i dörrhållet. Här tar du hjälp av Framefasten (karmhylsan) för att justera detta. Kontrollmät även överstycket igen.

När jag har mätt in gångjärnsidan och överstycket så brukar jag kryssmäta diagonalt åt båda hållen. För att se om det blir samma avstånd. Innan jag fäster karmen.
Nu är det dags att skruva fast gångjärnssidan. Jag brukar börja med att skruva fast en skruv vid de övre Framefasten (karmhylsan). Sen mäter jag igen så karmen står i lod.
Skruva en skruv längst ner i Framefasten (karmhylsan) och mät in karmsidan igen.
Skulle det vara så att karmsidan har slagit sig lite så är det nu dags att ”dra rätt” den. Vid dessa fall så brukar jag dra karmen rätt med ena handen och skruva in skruven med andra handen. Mät in karmen igen och fullskruva karmsidan.
När väggen är byggd av block så finns en risk att skruven hamnar i murbruket. Då är det möjligt att borra rakt igenom hylsan och trycka i en plugg samt skruva i en skruv.

När gångjärnssidan sitter så brukar jag hänga dit dörren. Kom ihåg att skruva dit skruvarna som medföljer. Genom gångjärnen in i dörren.

När dörren sitter så stänger jag dörren för att se hur det ser ut visuellt.
För att mäta in blecksidan gör du på samma sätt som på gångjärnssidan. Mät in i lod och våg för att sen kryssmäta karmen på samma sätt som gjordes tidigare.
Börja skruva fast blecksidan på samma sätt som du gjorde när du skruvade fast gångjärnssidan. Kom ihåg att se till så att blecksidan blir rak.

Nu när karmsidorna sitter så är själva dörrmontaget klart.
Det som är kvar nu är handtag/trycke (till mitt montage så valde jag att sätta dit en Yale Doorman), drevning, foder och tröskelplåt (kom ihåg att se till så att tröskeln är stum).

I detta montage så har jag valt att installera ett Yale Doorman och följt anvisningarna för montaget som medföljer i förpackningen. Swedoor har även möjlighet att leverera ytterdörr med förmonterat Yale Doorman.

Justerskruvarana på slutblecket används för att justera stängningstrycket på dörren.

För att justera dörren i sidled.
Öppna dörren så att du ser gångjärnet (inifrån sett).
Lossa lite på bakkantssäkringen och de skruvar som går genom gångjärnet in i dörren. Justera sedan justerskruvarna så mycket som behövs. Skruva sedan tillbaks de skruva som du har lossat.
För att höja och sänka dörren.
På gångjärnsleden uppe och nere så sitter det insexskruvar (utifrån sett).
Den övre skruven på båda gångjärnen ska skruvas upp så att man börjar se gängorna. Sen skruvar man på den undre skruven lika mycket på det undre och övre gångjärnet tills man har lyft dörren tillräckligt.
Sen kan man skruva tillbaka den övre skruven så man inte kan se gängorna. Men denna skruv får inte spännas.
För att justera dolda gångjärn.
Har du beställt en dörr med dolda gångjärn så finns en pedagogisk youtube-video med hur man justerar de dolda gångjärnen. (Dolda gångjärn Swedoor).

X