Panel utomhus

Att byta ytterpanel kan kännas som ett ganska stort jobb, men ger ditt hus en härlig karaktär när jobbet väl är klart. Fabriksmålad ytterpanel gör jobbet betydligt smidigare och du kommer spara dig själv en hel del tid. Stående eller liggande panel, profilerad eller slät, gran eller ceder. Valen är många, vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

Bra att tänka på när du ska byta panel

Med en luftspalt mellan panel och vattenavvisande vindskydd, fungerar ytterväggen enligt tvåstegsprincipen. Det betyder att vatten som eventuellt tränger igenom det yttre skyddet hindras att nå väggkonstruktionen av det inre skyddet. Vid sockel och över fönster, behövs särskild vattenavledning av till exempel plåt.

Uppåtvända ändträytor bör täckas och nedåtvända ändträytor bör snedkapas så att det känsliga ändträet kan ytbehandlas och skyddas. Övriga uppåtvända träytor behöver också snedkapas så att regnvattnet avleds. Panelen bör avslutas 300 mm över mark.

Panelbrädor bör varken vara för breda eller för tunna. Minsta tjocklek är 22 mm. Är bredden för stor i förhållande till tjockleken finns risk för svällning, krympning, kupning eller sprickbildning. Skarvning av panelbrädor bör i möjligaste mån undvikas. Om du behöver stora panellängder bör du använda fingerskarvat virke.

När du ska skruva eller spika fast panelbrädan mot väggkonstruktionen, är det viktigt att träet inte spricker. Spikning/skruvning nära ändträ är alltid riskfyllt och bör undvikas. Finns ingen annan lösning så är det bra att förborra spikhålet eller använda självborrande panelskruv. När du satt upp den nya träpanelen är det alltid bra att kontrollera så att den är fri från sprickor och hål.

En grundmålad panel sparar både tid och pengar

För att du ska få en riktigt heltäckande grundmålning bör din panel alltid grundmålas innan montering. I annat fall finns det stor risk att omålade partier framträder när virket krymper. Att köpa en fabriksmålad ytterpanel gör jobbet betydligt smidigare och du kommer spara dig själv en hel del tid. Det enda du behöver göra är att behandla skarvar och ändträ med grundolja. Och med grundmålade ytterpaneler behöver du bara slutmåla fasaden två gånger.

Välkommen till våra butiker så berättar vi mer!

X