GOD VENTILATION A & O

God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår egen och husets hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort.

LUFTKVALITET ÄR VIKTIGT

God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden. Många drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om innemiljön är dålig. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjuka-hus-syndromet.

GOD VENTILATION SPAR ENERGI

Grundprincipen i ventilation är att ta in luften (tilluft) utifrån i rena utrymmen såsom sovrum och vardagsrum och föra ut den förbrukade luften (frånluft) i kök och badrum/toalett. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum.

God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften.

OLIKA TYPER AV VENTILATION

Hus byggda före 1970-talet är ofta otäta och ventilationen sköts genom självdrag där luft går ut och in genom de otätheter som finns. Ofta är luftomsättningen dålig, särskilt på sommaren då temperaturskillnaderna ute och inne inte finns som drivkraft för luftomsättningen. Energiförlusterna kan vara mycket stora, speciellt i hus i vindutsatta lägen.

Under 1970-talet byggdes villorna tätare för att spara energi. Men i många fall missades att otätheterna samtidigt var luftintag. Om inte det kompenserades med nya luftintag fick som en följd av detta  många villor dålig inomhusmiljö, fukt- och mögelproblem.

Hus som är byggda i början på 80-talet och framåt har ofta ett system av fläktar och kanaler där man styr hur mycket luft som sugs ut ur huset eller där man styr både luftströmmen in och ut ur huset, så kallat till- och frånluftsystem. Detta för att säkra god ventilation även under sommaren. I system med värmeåtervinning kan man antingen utnyttja värmen i frånluften till att värma inkommande tilluft. 

Välkommen in till oss och prata ventilation!