GOLVVÄRME

Det är en behaglig känsla att gå på ett varmt golv. Golvvärme har därför blivit ett mycket populärt sätt att värma upp ett rum. Det är särskilt skönt att ha värme under stengolv, som annars är kalla att gå på. Men hur är det med golvvärme egentligen? Drar den onödigt mycket el? Hur länge håller den och i vilka hus passar golvvärme? Vi erbjuder golvvärme i form av kabelkit från Ardex.

OLIKA GOLVVÄRMESYSTEM

Det finns flera varianter av golvvärme, men de absolut vanligaste är vattenburen eller värmegivande elslingor. Vattenburen golvvärme har fördelen att den kan ge större flexibilitet då den kan kombineras med andra värmekällor som t ex solfångare och pelletspannor. Värmegivande elslingor har fördelen att risken för vattenskador pga golvvärmen är noll.

GÅR DET ÅT MER ENERGI?

Om du tack vare golvvärmen kan sänka inomhustemperaturen med bibehållen komfort, så kan du minska energiåtgången. Om du inte kan sänka inomhustemperaturen kommer energianvändningen istället öka med golvvärme. Hur väl grunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen behöver sänkas. Andra faktorer som påverkar är exempelvis var i landet du bor. Det vill säga hur många månader per år du utnyttjar golvvärmen. Valet av golvmaterial är en annan påverkande faktor. Exempel på bra golvmaterial som lätt släpper igenom värme är plastmattor och klinker. Parkettgolv däremot, håller tillbaka värmen från golvet.

ORDENTLIG ISOLERING

I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget, är värmeförlusterna från grunden ner till marken under större, än i ett hus med annan uppvärmning. Men med en ordentlig isolering under golvvärmeslingorna, minimerar du värmeläckaget. Det bör finnas minst 250 mm isolering under slingorna i plattan eller källaren för maximal effekt.

HUS MED KRYPGRUND

Samma tumregel gäller för hus med krypgrund, minst 250 mm isolering är att rekommendera. Det finns dock en risk för fukt- och mögelproblem i krypgrunder. Det är tyvärr inte ordentligt utrett hur krypgrunder påverkas av golvvärme. Kontakta oss i butiken om du känner dig osäker.

DÅLIGT ISOLERADE FÖNSTER

Om radiatorn byts ut mot golvvärme, kan det bildas s.k. kallras vid fönstren. Ofta placeras radiatorer under fönstren för att minska kallraset, och tas den bort, kyls således rumsluften av mot den kalla rutan. Om så är fallet, kan du behöva tilläggsisolera dina fönster med en extra ruta. Vill du däremot byta ut fönstren, bör de ha ett U-värde på 1,0 W/m2K för att fungera bra med golvvärme. Kontakta oss om du vill ha hjälp med fönsterbytet!

Välkommen in till oss så berättar vi mer!

ARDEX GOLVVÄRME

Ardex kabelkit är oslagbar under klinkergolvet i hallen eller badrummet. Kabeln är endast 4,5 mm tjock vilket gör att den passar bra som golvvärme i tunna golv vid renovering eller ombyggnad i våta och torra utrymmen. Kabelkitet säljs komlett med termostat. Se vårt lagerförda sortiment här.

HUR LÄNGE HÅLLER GOLVVÄRMEN?

Man brukar räkna med att vattenburen golvvärme håller i 40-50 år. Elslingor håller i 20-25 år. Det kan dock hända att sättningar skadar golvvärmen eller att man spikar i golvet. För att reparera golvet, behöver man ta bort det helt. Om slingorna är ingjutna i grunden, behöver både golvet och grunden brytas upp vid en reparation.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU KÖPER

  • Fråga alltid om golvvärmens livslängd innan du köper, och ta reda på om systemet är enkelt att reparera. Kontrollera att husgrunden mot marken under huset är ordentligt isolerad. Undvik att använda golvvärmen när det är varmt ute och minska risken för kallras med isolerade fönster.
  • Välj ett golvmaterial som släpper igenom värmen. Det gör att du kan sänka inomhustemperaturen.