VÅTRUMSREGLER

För att undvika fuktskador i badrum krävs ett gediget förarbete. Svensk Våtrumskontrolls (GVK) sammanställer de flesta av de regler som skall följas vid byggnadsarbeten i våtrum. GVK och andra branschregler bygger bland annat på Boverkets Byggregler (BBR). Dessa utgör alltid minimikravet på utförandet. En viktig informationskälla för kakel & klinker, är byggkeramikrådet (BKR).

Byggkeramikrådet har sammanställt regler (BKR) som gäller särskilt för plattsättning med kakel och klinker i våtrum. Måleribranschens regler styr målning i våtutrymmen, täthetsklass, produktval samt krav på underlag, anslutningar och infästningar i våtrum.

Att följa tillverkarnas monteringsanvisningar är inte bara en förutsättning för optimal funktion utan också för att uppfylla försäkringsbolagens minimiregler. Det kan dessutom vara en god idé att anlita en auktoriserad fackman för arbeten där denne också kan lämna garantier på ett korrekt utförande. 

Om du gör jobbet själv brukar försäkringsbolagen kräva att arbetet är utfört med utgångspunkt ifrån gällande branschregler och att tätskiktstillverkarnas arbetsanvisningar följts.

OBS! Våtrumsreglerna och leverantörernas anvisningar är anpassade efter att en fullgod ventilation finns i det aktuella utrymmet!