MINSKA UPPVÄRMINGSKOSTNADEN MED PELLETS

Träpellets är det bränslet som allt oftare används för uppvärmning av bostadshus. Pellets används även i större offentliga lokaler och ersätter i viss mån även kol och olja i kraft- och värmeverk. Pellets är ett förädlat biobränsle, torkat och pressat till en cylindrisk stav av komprimerad energi.

TILLVERKNING AV PELLETS

Pellets tillverkas oftast av råmaterial från vårt svenska skogs- och jordbruk, men även bark, papper, kärnor och skal kan användas. Tillverkningen av pellets är årligen ca 800-900.000 ton, bara i Sverige. Storleken brukar vara visa en diameter på 4 - 12 mm med längden 10 - 30 mm.

VARFÖR GÖR MAN PELLETS?

All helautomatiserad förbränning kräver att bränslet har ett bestämt utseende och energiinnehåll, för att möjliggöra en exakt dosering till förbränningen. En pellets framställs med dessa egenskaper: Formen gör också att den lätt rinner i förråd och matningssystem. Pellets som förvaras utomhus under tak suger inte fukt eller fryser.

RÄCKER DE SVENSKA SKOGARNA?

Merparten av den råvara som används för tillverkning av pellets är idag rent spill från såg- och snickeriindustrin. Tillväxten i våra skogar har aldrig varit större än nu och överstiger vida avverkningen. All den olja som idag importeras för uppvärmning av småhus kan ersättas med pellets utan att detta förhållande ändras.

MINSKA DINA KOSTNADER

Sverige har idag i jämförelse med övriga Europa låga energipriser. Men både elström och olja kommer dock att stiga kraftigt de närmaste åren - oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Redan idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad.