ENERGIMÄRKTA FÖNSTER

Syftet med en energimärkning på fönster är att du som kund på ett enkelt sätt skall jämföra vilka fönster som sparar mest energi. Sverige kan därigenom spara energi och minska koldioxidutsläppen och du som konsument sparar pengar och gör en insats för miljön.

Ett lågt U-värde betyder inte alltid att fönstret är mest energisnålt. Det kanske är otätt och läcker värme den vägen. Energimärkningen av fönster tar hänsyn även till värmeförluster genom luftläckage. Om fönstret inte är absolut tätt, får det en sämre energiklass trots ett lågt U-värde. 

Energi är osynlig och all energi som vi använder påverkar klimatet negativt. EU har beslutat att unionens totala energiförbrukning ska sänkas med 20 procent till år 2020. Omkring en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerande fönster. EU har därför beslutat att även fönster skall energimärkas. Den obligatoriska energimärkningen har ännu inte trätt i kraft, men under tiden har vi i Sverige ett frivilligt märkningssystem för fönster.

Fönster från våra leverantörer SP Fönster och Traryd Fönster var först i Sverige att klara kraven för certifiering enligt den nya energimärkningen EQ Fönster. Energimärkningen ställer de högsta kvalitets- och energikraven och är ett frivilligt certifieringssystem som tar hänsyn även till fönstrens lufttäthet, dagsljusinsläpp och solvärmestrålning.

BARA RIKTIGT BRA FÖNSTER KLARAR AV ATT BLI EQ-MÄRKTA

Vilka parametrar ingår då i mätning och certifiering?

Värmemotstånd , U-värde
Ett mått på fönstrets totala värme­motstånd och gäller hela fönstret; glas, karm och båge. Ju lägre värde desto bättre isoleringsförmåga. 

Lufttäthet
Fönsters lufttäthet testas i laboratorier enligt svensk och europeisk standard. Fönster med hög lufttäthet passar särskilt bra för hus som drar mindre energi eller för nollenergihus.

Dagsljustransmittans, LT-värde 
Ett mått på mängden dagsljus som kommer in. Ju högre värde desto bättre, ett Lt-värde på runt 60 % ger ett bra dagsljus­insläpp.

Solenergitransmittans, G-värde
Ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret. Solenergi är gratis värmeenergi. En hög solenergitransmittans innebär att mycket gratis solenergi kommer in i byggnaden.

Etikett för varje energimärkt fönster ges till EQ Fönsters medlemmar och utgör en varudeklaration. Etiketten innehåller information om produktens energiprestanda och annan information som är till hjälp om man vill göra mer avancerade beräkningar över husets energibehov för värme och kyla, dvs. husets energibalans.

Energimärkningen beviljas av ackrediterade certifieringsorgan och därför kan du lita på informationen som finns på energietiketten.