SÅHÄR BYTER DU FÖNSTER

Här följer tips och råd om hur du lämpligast mäter inför och hur du monterar dina nya fönster.

INNAN DU BÖRJAR

Innan du köper ditt nya fönster bör du veta exakt vilket öppningsmått och karmyttermått som gäller. När du mäter fönsterkarmen är det viktigt att tänka på att ange bredden före höjden. Är måttet 900 x 1200 betyder det att karmyttermåttet är 900 mm på bredden och 1200 mm på höjden. För att fönstret skall få plats och kunna ställas i rät vinkel, behöver hålet i väggen vara lite större är karmyttermåttet. I regel är fönstret ca 15 mm mindre än hålet för att ge marginaler att justera in karmen rätt. För att kunna mäta det gamla fönstret behöver man i regel plocka bort fodret på in- eller utsidan för att få ett korrekt mått.

DEMONTERING AV DET GAMLA FÖNSTRET

Häng av fönsterbågarna och plocka bort alla foder. Såga av spikar eller karmskruvar mellan karm och vägg. Såga sönder karmen på lämpliga ställen och lyft ut den bit för bit. Då är risken för skador i fönstersmygen betydligt mindre än om du försöker bända ut karmen hel. Nu har du helt öppet hål.

Passa på att borsta rent runt om och kolla så virket i väggen inte har rötskador.

MONTERING AV NY KARM

Börja med att lägga ut träkilar i fönsteröppningens underkant på den yta där karmen skall ställas. Lägg kilarna så att de kan knackas in både från in och utsida. Sätt upp karmen i fönsterhålet och fixera den med träkilar i sidor och ovankant. Kolla så kilarna inte sitter i vägen för de förborrade hål i karmen där spik eller karmskruv skall sitta. Slå kilarna så hårt att karmen sitter stadigt, men inte så hårt att karmen buktar.

VÄG MED VATTENPASS

Börja med att kolla så karmen är i våg i under- och överstycke. Kontrollera därefter att den är i lod och inte lutar vare sig utåt eller inåt. Knacka försiktigt med en hammare mot en träklots för att få karmen på plats.

DIAGONALMÅTT

Lägg två lister omlott mot diagonala hörn och sätt ett streck vid liständarna. Kommer strecken på samma plats när du mäter nästa diagonal är diagonalerna lika långa och fönsterbågen rät i vinklarna.

FIXERA

Nu är det bara att skruva i karmskruvarna eller slå i spikarna. Ta bort kilarna i sidostyckena men låt dem vara kvar i underkant. Kolla en gång till med vattenpasset så allt är som det ska. Har du använt karmskruvar kan du göra en sista eventuell finjustering med dem. Häng på bågarna och kolla att det går smidigt att öppna och stänga.

DREVNING

Mellanrummet mellan fönsterkarm och vägg tätas genom drevning. Drevningen skall packas så hårt att det blir tätt men inte så hårt att karmen bågnar. När drevningen är klar läggs på insidan en drevningslist och på den fogmassa. På utsidan skall tätningen vara vindtät. Använder du fogskum så var lite försiktig. Blir pressen från fogskummet för hårt kan karmen pressas att bukta inåt.