ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA LÄGGA TRÄGOLV

Trä är ett levande material och beter sig därefter. Så det finns saker att tänka på när det gäller att lägga ett trägolv hemma.

RÄTT GOLV PÅ RÄTT STÄLLE

Det är inte bara var i huset golvet ska ligga som du måste tänka på, utan även var själva huset ligger. Trä är ett hygroskopiskt material, det vill säga att det kan ta upp vatten, därmed påverkas materialet av luftfuktig­heten och rör sig efter årstiderna. I de norra delarna av vårt land är vintern tuff med låg luftfuktighet men även i södra Sverige utsätts ett trägolv för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att välja ett trägolv som är anpassat för vårt nordiska klimat. Framför allt är det viktigt att tänka på material i fritidshus som kanske står ouppvärmda under en längre tid och sedan snabbt värms upp över en helg. Temperatur och luftfuktighet är även viktigt att tänka på om du lägger golv i källare och i våtutrymmen.

UNDERLAGET ÄR AVGÖRANDE

Om ett golv knarrar är den vanligaste orsaken att underlaget är ojämnt. Trägolv ställer högre krav på planhet än andra golv men går utmärkt att lägga över ett gammalt golv, bara det är jämnt. Ett golv blir inte bättre än vad underlaget medger. Därför är det viktigt att spackla upp svackor om underlaget är ojämnt för att golvet inte ska svikta eller knarra. Andra orsaker till knarrande är att golvet ligger i spänn och är installerat utan tillräcklig rörelsefog runt om eller mot fasta föremål som  trappor och trösklar. Då finns det en risk att golvet reser sig.

RÖRELSEFOGAR

Lämna en rörelsefog på minst 1,5 millimeters utrymme per breddmeter golv runt hela rummet. Detsamma gäller vid kontakt med trösklar, rör, stengolv och så vidare. Använd kilar när golvet läggs, men glöm inte att ta bort dem när jobbet är klart. Träet rör sig som sagt beroende på luftfuktighet. På sommaren sväller golvet och på vintern krymper det. Rörelsefogar tillåter golvet att röra sig utan att fastna eller spänna mot dörröppningar och väggar. Även tunga bokhyllor och köksöar kan ”låsa” golvet och orsaka problem. En stark fog är därför viktig.

TRÄGOLV I KÄLLARE

I källare finns det alltid risk för fukt. Utrymmen som tvättstuga och pannrum känns kanske som självklara riskområden men kryp­rumsgrund, lättbetongsbjälklag och golvvärme kan också ställa till problem. När du lägger trägolv i en källare ska du alltid ha en godkänd ångspärr även om fastigheten är väl dränerad och risken för fukt är liten. Är du osäker är det alltid bra att prata med en expert eller leverantör.

TRÄGOLV OCH GOLVVÄRME

Det går utmärkt att kombinera trägolv och golvvärme. Men det finns en del att tänka på. Värmen måste vara jämt fördelad över golvet, vattenburen eller elektrisk och självreglerande. Temperaturen får aldrig gå över 27 grader. Du måste alltid lägga en ångspärr och golvet kommer att röra sig mer. Vilket gör att det kan uppstå lite större springor än normalt. Viktigt att tänka på är att termo­staten måste sitta i golvnivå och självklart i samma rum. Trägolv med golvvärme är mer känsliga för fukt, därför är bok och lönn mindre bra materialval vid golvvärme.

FÖRDELARNA MED MASSIVA TRÄGOLV?

Ett massivt trägolv är långlivat, tåligt och omslipningsbart. Det ger också en speciell känsla eftersom det är äkta trä rakt igenom. Golven är ofta färdigbehandlade och klara för att bara lägga in, vilket är skönt. Trägolven finns i bland annat furu, ask och ek och ju tjockare golvet är, desto fler gånger kan det slipas om. Vanlig tjocklek är 15–30 mm med en plankbredd på 110–200 mm och genomsågade spår på undersidan som förhindrar att plankan bågnar.

FÖRDELARNA MED PARKETT TRÄGOLV?

Parkett är ett klassiskt golv och finns i flera olika träslag och mönster. Golvet består ofta en stomme av lamellträ eller mellanskikt av gran- eller furuplywood, och ovanpå ligger sedan ett skikt av ädelträ som kan slipas om 1–4 gånger, beroende på slitskiktets tjocklek. Precis som laminatgolv, har många träparkettgolv även smarta läggningssystem som gör dem enkla att lägga och som låser ihop parkettbrädorna med nästan osynliga skarvar.