ISOLERING

För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.

Vi har riktigt bra priser på Flexibatts från Rockwool. Klicka för att köpa här.

Med en värmekamera kan du se var exempelvis väggarna är dåligt isolerade. Det finns flera energikonsulter som tillhandahåller mätning med värmekamera.De röda områdena på bilden skvallrar om att husets väggar troligtvis är tunna och att de läcker värme rätt ut under vinterhalvåret.


TILLÄGGSISOLERA VÄGGARNA I SAMBAND MED PANELBYTE

En sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200 till 250 mm på yttervägg är bra. Om huset är byggt på betongplatta eller har källare bör du även isolera grundmuren eller kanten på betongplattan.

Rensa och sätt upp reglar Placera isoleringen tätt mot den gamla fasaden. Ta bort eventuella knutbrädor, samt lockläkt och foder runt fönster och dörrar. Täpp till luftspalter. Regla med 45x95 mm liggande reglar på cc-avstånd 600 mm. Spika även upp reglar runt fönster och dörrar. Isolera mellan reglarna med isolerskiva. Se till isoleringen ligger plant mot väggen och sluter tätt kring reglarna. Skär isoleringen 0,5 cm bredare än avståndet mellan reglarna. Använd hela skivor och kläm fast dem så undviker du onödiga springor. 

Vindtätning Spika en utvändig gips- eller asfaltboard eller fäst vindskyddspapp med häftpistol eller pappspik utanpå isoleringen. Överlapp minst 100 mm. Läggs över en regel. Fäst spiklister (min 9x22 mm) över reglar, hammarband och syllar. 

Montera ytterpanel, fönster- och dörromfattningar samt knutbrädor.

TILLÄGGSISOLERA VINDEN

En relativt billig åtgärd för att minska energianvändningen i huset. Eftersom vindsutrymmet blir kallare efter en tilläggsisolering och det kan leda till fuktproblem är det mycket viktigt att hålla vinden under uppsikt efter avslutad tilläggsisolering. För att minska risken för fuktproblem ska det vara tätt mellan våningarna så att ingen inomhusluft kan läcka upp på vinden.Luften i bostadsutrymmena innehåller fukt och kommer den upp på vinden kondenserar fukten. Även luft utifrån kan kondensera på vinden när den blir kallare. Anlita en fuktexpert innan du gör tilläggsisoleringen om du känner dig osäker.

TILLÄGGSISOLERA KÄLLAREN

Passa på att isolera den utvändigt när du dränerar runt huset. Invändig isolering kan fungera om källarväggen är torr. Annars kan du få problem med fukt inne i källarväggen.

TÄTA FÖNSTER OCH DÖRRAR

En relativt billig och enkel åtgärd för att spara energi är att täta fönster och dörrar. Investeringskostnaden för tätningslisterna och tiden du lägger ner har du snart igen i minskade uppvärmningskostnader.

Det är också viktigt att veta vilken typ av ventilation som finns i huset. Är det ett helt styrt från-och tilluftsystem är det meningen att huset ska vara helt tätt. Att täta fönster och dörrar i ett sådant hus är en bra åtgärd. Har huset däremot ett självdragsystem eller frånluftsventilation, som bygger på att luft ska komma in genom ventiler eller otätheter i huset kan det bli problem med inneklimatet om du tätar för mycket. Montera gärna in flera ventiler som går att reglera och täta övriga otätheter. Ta gärna hjälp av någon som kan gå igenom ventilationen och luftflödet i huset.

REKOMMENDERADE U-VÄRDEN

Ju lägre U-värde desto bättre isolerar byggnadsdelen. Tio centimeters isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,5 watt per kvadratmeter och grad temperaturskillnad mellan ute och inne. Med 50 centimeter extra isolering sänker du U-värdet till cirka 0,08. Minimikrav för husets energiprestanda bestäms i Boverkets byggregler (BBR). Nedanstående rekommenderade U-värden är hämtade från Energimyndighetens nätverk BeBo, Byggherrarnas Beställarorganisation.

Byggnadsdel U-värde U-värde
Vindsbjälklag/tak 0,08
Ytterväggar  0,13
Golv (mot mark) 0,13
Fönster 0,8
Ytterdörr 0,8

BYGGA NYTT HUS

När du bygger nytt är det mycket viktigt med god isolering. Merkostnaden att lägga på lite extra isolering blir relativt låg jämfört med om det ska göras i efterhand när huset är färdigt.