KRYPGRUND, PLATTA ELLER KÄLLARE

Grunden är naturligtvis viktig när du bygger hus, även om det kanske inte är det första man tänker på. Ska man ha torpargrund, platta på mark eller källare? Vilken lösning du än väljer, är det viktigt att grunden har ett stabilt och torrt underlag, eller undergrund som det också kallas.

Först på 1900-talet, ungefär samtidigt som husen fick källare, började vi få problem med husgrunder. Man upptäckte att en modern grund kunde få skador på ett helt annat sätt än den äldre, luftiga torpargrunden.

GRUNDEN SKYDDAR HUSET

En grund ska ge ett stabilt underlag till stommen, skydda mot radon samt hålla huset torrisolerat mot kyla. Givetvis bör den även ge huset ett vackert yttre.

UNDERGRUNDEN ÄR BASEN

Vilken grund du än väljer till ditt hus, ska du vara noggrann med underlaget. Markens egenskaper avgör hur undergrunden ska anläggas och vilken typ av grund du kan bygga. Ofta kan kommunens tekniska förvaltning lämna besked om markförhållandena på just din tomt. Det viktiga är att hålla grunden torr. Grunden ska vila på ett underlag av grus eller stenmaterial så att vatten inte kan sugas upp i grunden. Dräneringslagret ansluts sedan till den övriga dräneringen kring huset.

DEN FARLIGA FUKTEN

De tre vanligaste orsakerna till fukt i huset är byggfukt, markfukt och luftfukt. Huset måste skyddas mot fukten som kommer såväl utifrån som inifrån. Byggfukt beror på att inte byggmaterialet har fått torka ut innan en ny del av huset byggs. Fukten byggs då in i huset. Luftfukten kan avhjälpas med hjälp av god ventilation. Markfukt kan komma in i huset på flera sätt. Regn och snö kan leta sig genom marken och in under huset. Grundvattnet innehåller också fukt, men om huset är ordentligt dränerat, ska inte fukten kunna skada huset.

TORR ISOLERING

Under betonggolvet och utanför källarväggen bör man lägga isolering. Runt isoleringen ska det sedan dräneras ordentligt, så isoleringen håller sig torr. Man ska undvika köldbryggor, eftersom de ger grunden sämre värmeisolering. Det kan även leda till fuktskador.

VIKTIG VENTILATION

Hus byggda på grusåsar eller porösa berg är mest utsatta för radon. Ädelgasen kan ledas bort med hjälp av god ventilation i grunden. Isoleringen får inte vara för tät, för då cirkulerar inte luften och radonet kan stanna kvar i huset. En värmeväxlare kan t ex leda ut inomhusluften från huset. Idag vet man vad som krävs, och de flesta nybyggda hus får därför inga problem. Har du däremot ett äldre hus och misstänker att det är i riskzonen, bör du kontakta din kommun.

KRYPGRUND

Att bygga hus med krypgrund är en relativt billig grundläggningsmetod. Den är dessutom enkel för en gör-det-självare att bygga. Krypgrund används med fördel när man ska bygga till ett hus som redan står på torpargrund. I dagens krypgrund har uteluften tillträde till grunden året om och det välisolerade bjälklaget ger knappt något värmeläckage alls.

PLASTFOLIE SKYDDAR

För att skydda träbjälklaget från vattenångan som stiger upp ur marken, bör man lägga en minst 0,2 mm tjock, härdig plastfolie på marken i kryputrymmet. Plastfolien ska överlappas ca 30 cm i skarvarna. Lägg gärna stenar på plastfolien, så den ligger kvar.

FÖRHINDRA MÖGEL OCH RÖTA

I kryputrymmet under huset bildas fukt. Fukten tränger upp från marken underifrån och kommer även in med luften utifrån. Om man inte hindrar fukten från att komma in i kryputrymmet kan träbjälklaget skadas av röta och mögel.

FUKT FÖRHINDRAS BÄST GENOM ATT:

  • Dränera
  • Lägga en plastfolie
  • Ventilera
  • Isolera
  • Kontrollera

DRÄNERING

Om husets yttermurar står på ogenomsläpplig mark, ska dräneringen förses med genomstick till marken under kryputrymmet. Alla ojämnheter i marken ska jämnas till och ha en svag lutning mot yttermurarna så att det inte kan bildas några vattenansamlingar. Sedan ska man täcka markens yta med ett ca 10 cm tjockt lager kapillärbrytande grus. Låt lagret vara förbundet med den yttre dräneringen av huset.

ISOLERING

Ett bra sätt att undvika fukt i kryputrymmet är att isolera ytterväggarna och marken. Om man isolerar marken, får man en lägre temperatur i marken och det minskar avdunstningen. Isolerar man ytterväggarna, ser värmen till att kryputrymmet får en relativt sett lägre fukthalt.

UNDERSÖK UTRYMMET REGELBUNDET

Har man krypgrund, måste det finnas en inspektionslucka i ytterväggen eller bjälklaget. Minst en gång om året bör man gå ner i kryputrymmet och kontrollera så allt ser bra ut.

BEHANDLA TRÄET

Trädelar som vetter mot kryputrymmet bör strykas med träskyddsmedel. Det är ytterligare ett effektivt sätt att hindra fukten från att tränga in i huset.

VENTILATION

På grundmurarna ska man placera ventiler. De bör ha en yta av en tvåtusendel av kryputrymmets yta. Ventilerna ska även vara försedda med insektsnät. 

PLATTA PÅ MARK

Platta på mark är den vanligaste metoden för att lägga grund i södra och mellersta Sverige. Plattan utgör både grund och golvbjälklag och är dessutom billig och snabb att lägga.

FÖRDELAR MED PLATTA PÅ MARK

Den här typen av grund ger en god kontakt mellan ute och inne, eftersom sockelhöjden bara blir ca 10–15 cm hög. En annan fördel är att det är en ekonomisk bra lösning. Schaktningen behöver inte bli så djup och metoden är snabb att utföra. Platta på mark kan även byggas på de flesta markslag, utan någon större urschaktning. Om undergrunden är lös kan det dock krävas både urschaktning, återfyllning och pålning.

SKYDD MOT RADON

Om man vill gardera sig mot risken för radon, kan man lägga slangar underst. Med slangar i grunden är det enkelt att installera en fläkt som blåser ut radonet om det skulle behövas någon gång i framtiden.

PLASTFOLIE SKYDDAR

För att skydda träbjälklaget från vattenångan som stiger upp ur marken, bör man lägga en minst 0,2 mm tjock, härdig plastfolie på marken i kryputrymmet. Plastfolien ska överlappas ca 30 cm i skarvarna. Lägg gärna stenar på plastfolien, så den ligger kvar.

FÖRHINDRA MÖGEL OCH RÖTA

I kryputrymmet under huset bildas fukt. Fukten tränger upp från marken underifrån och kommer även in med luften utifrån. Om man inte hindrar fukten från att komma in i kryputrymmet kan träbjälklaget skadas av röta och mögel.

FUKT FÖRHINDRAS BÄST GENOM ATT:

  • Dränera
  • Lägga en plastfolie
  • Ventilera
  • Isolera
  • Kontrollera

DRÄNERING

Om husets yttermurar står på ogenomsläpplig mark, ska dräneringen förses med genomstick till marken under kryputrymmet. Alla ojämnheter i marken ska jämnas till och ha en svag lutning mot yttermurarna så att det inte kan bildas några vattenansamlingar. Sedan ska man täcka markens yta med ett ca 10 cm tjockt lager kapillärbrytande grus. Låt lagret vara förbundet med den yttre dräneringen av huset.

ISOLERING

Ett bra sätt att undvika fukt i kryputrymmet är att isolera ytterväggarna och marken. Om man isolerar marken, får man en lägre temperatur i marken och det minskar avdunstningen. Isolerar man ytterväggarna, ser värmen till att kryputrymmet får en relativt sett lägre fukthalt.

UNDERSÖK UTRYMMET REGELBUNDET

Har man krypgrund, måste det finnas en inspektionslucka i ytterväggen eller bjälklaget. Minst en gång om året bör man gå ner i kryputrymmet och kontrollera så allt ser bra ut.

BEHANDLA TRÄET

Trädelar som vetter mot kryputrymmet bör strykas med träskyddsmedel. Det är ytterligare ett effektivt sätt att hindra fukten från att tränga in i huset.

VENTILATION

På grundmurarna ska man placera ventiler. De bör ha en yta av en tvåtusendel av kryputrymmets yta. Ventilerna ska även vara försedda med insektsnät.