BYT TAKET I TID

Att byta tak är inget man behöver göra speciellt ofta, men det gäller att kontrollera taket med jämna mellanrum. Livslängden på takplåt och takpannor är ca 30-50 år och för lertegelpannor upp till 100 år. Undertaket, dvs pappen, har en kortare livslängd på ca 30 år och det är oftast den som avgör när det är dags för takbyte.

Upp på taket åtminstone varannan sommar, helst en gång om året, och kontrollera att allt står rätt till.

Mycket kan du kontrollera när du ändå sätter upp stegen för att tömma hängrännorna från löv och kvistar. Det bör du göra två gånger om året. Dels på våren, dels på hösten. Då kan du lyfta på de nedersta takpannorna, känna på tak­pappen och läkten. Ofta ser du också om någon takpanna är sprucken högre upp.

Men det är långt ifrån allt du ser därifrån. – Nej, du måste upp!

Tänk på säkerheten
Om du själv tänker kolla ditt tak, se till att alltid använda säkerhetsutrustning, säkerhetslina och sele är A och O. Du får visserligen ta dig upp för att inspektera utan att han säkerhetsutrustning, men varför chansa?

När du ändå går upp kan det vara bra att ha med sig en borste och passa på att sopa bort barr och löv för att förhindra växtlighet i hängrännorna. Du kan också spola bort det som samlats där.

Väl uppe kontrollerar du takpannorna. Är det en spricka i någon panna måste du byta den. Är det mycket påväxt kan det innebära att pannan är skadad och att fukt tränger igenom. Här och där kan det vara bra att lyfta på pannorna för att checka så att inte läkten är fuktig.

Och känn på takpappen. Den ska stöta bort istället för att dra åt sig fukten. Sen tar du dig upp till nocken.

Nockpannorna är extra utsatta. Kolla att de sitter fast. De ska vara spikade. Och ta dig också fram till skorstenen för att kontrollera att det inte kommer in fukt vid skyddsplåten. Titta även på vind­skivorna. Är de murkna eller om färgen flagnar kan det vara dags att byta dem.

Är det många spruckna takpannor eller om du märker att det tränger igenom fukt av någon annan anledning är det antag­ligen hög tid att lägga om hela taket.

BYT TAKET I TID FÖR ATT INTE RISKERA SKADA PÅ HUSET

Trasiga takpannor eller torrsprickor i underlagspappen är tydliga tecken på att det är dags för ett takbyte. Bestämmer du dig för att byta taket själv är det viktigt att följa tillverkarens läggningsinstruktioner. Välj en typgodkänd kvalitetspapp eftersom det förlänger livslängden på ditt tak och följ alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller tjocklek på strö och bärläkt samt avståndet mellan läkten. Vid kupor, ränndalar och runt skorstenar kan det vara klokt att anlita ett proffs eftersom det oftast är där som läckage kan uppstå. Använd också alla rekommenderade taktillbehör och var smart gällande taksäkerheten vilken innefattar stegar, takbryggor, glidskydd, nockräcken och livlinefästen. Rätt taksäkerhet förebygger både olyckor och skydda själva taket.

ENKEL TAKCHECK

Om du vill ta reda på hur ditt tak mår kan du givetvis boka in en takbesiktning hos oss. Men om du vill checka taket själv, kan du ta hjälp av checklistan nedan som berättar vad du ska hålla ögonen på:

  • Pannor - Är det mycket mossa, lava och smuts finns det risk för frostskador.
  • Papp och läkt - Kolla så att inte pappen är uttorkad och att inte läkten är funktig eller angripen. Håll också utkik efetr rostig spik.
  • Gavlarna - Tänk på att plåt och trä åldras snabbare än pannorna och kan behöva bytas ut tidigare.
  • Nocken - Kontrollera så att pannorna ligger rätt och så att underlaget och tätningarna är intakta.
  • Säkerhet - Stegar, räcken och gångbryggor måste vara intakta. Det är både för din och andras säkerhet.

RÄTT TAK TILL RÄTT HUS

När du ska välja nytt tak bör du ta hänsyn till taklutning, takstolarnas dimensionering och husets karaktär. Vill du helt byta taktyp bör du låta en fackman titta på husets konstruktion innan. Byter du färg på taket kan du behöva ansöka om bygglov hos kommunen.

DE SMÅ SKILLNADERNA SPELAR ROLL

Följ alltid tillverkarens läggningsinstruktioner. Välj en typgodkänd kvalitetspapp eftersom det förlänger livslängden på ditt tak. Följ tillverkarens rekommendationer när det gäller tjocklek på strö- och bärläkt samt avståndet mellan läkten. Vid kupor, ränndalar och runt skorstenar kan det vara klokt att anlita ett proffs eftersom det oftast är där som läckage kan uppstå.

SÄKERHET ÄR A OCH O

Du som husägare är ansvarig för husets säkerhet. Använd därför rekommenderade taksäkerhetsprodukter och var smart gällande taksäkerheten. Det innefattar stegar, takbryggor, glidskydd, nockräcken och livlinefästen. Rätt taksäkerhet förebygger både olyckor och skyddar själva taket.

PUSTA UT MED NYTT TAK

Att veta att man har ett tätt och säkert tak kan vara den bästa huvudkudden för de flesta. Fördelarna med ett nytt tak är helt enkelt att man slipper de nackdelar och risker som finns med ett gammalt och slitet tak.

ÄR HUSET I BEHOV AV NYTT TAK?

Det finns visserligen villa­ägare som gör det själva, men de allra flesta låter en professionell hantverkare göra jobbet. Vi kan hjälpa dig att ordna både inspektion, material, hantverkare - kontakta oss för mer information!