VÄRDEFULLA TIPS OM TRÄ

Trä är fantastiskt och en naturlig del av det hållbara och miljövänliga samhälle vi strävar efter. Vi vill att träet gör rätt jobb för ditt projekt. Just därför är det så viktigt att du väljer rätt virke och rätt kvalitet beroende på ditt projekt, läge och vad du ska göra. Här reder vi ut vilka sorter och vilken klassning det är vi rekommenderar beroende på vad du ska göra.

Trä från svenska sågverk används till en mängd olika områden. Genom sina specifika egenskaper har varje träslag sina typiska användningsområden.

  • Gran är ett träslag som används mest till konstruktionsvirke.
  • Furu används till snickerier, lister och invändiga paneler, men även gran.
  • Lövträ används ofta till golv och möbler.

Även inom samma träslag varierar kvaliteteten och bästa användningsområdet beroende på exempelvis växtplats och olika höjder i träet. Kvistar och andra fiberstörningar påverkar också virkets tekniska egenskaper. Därför är det viktigt att du vid minsta osäkerhet pratar med våra trä­experter om de klassningar du kan tänkas behöva för bästa möjliga byggresultat. Vi leder dig genom trädjungeln!

ALLT VIRKE SORTERAS I OLIKA KVALITETER

Kvaliteten på virke bestäms genom visuell sortering, vanligen på sågverket. Man tittar efter saker som kan försämra hållbarheten, till exempel deformationer, sprickor, kvistar och vresved.

Enligt standarden för handelssortering, SS-EN 1611-1, så görs sorteringen på exempelvis trallvirke på alla sidorna. Sorterna kallas då för G4. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0–4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4-2, vilket innebär en 4-sidig visuell sortering av typiskt byggvirke, ex. vår XL-trall. Läs mer om våra trallar här.

IMPREGNERAT VIRKE HÅLLER LÄNGRE

Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft än obehand­lat virke, vilket ger längre livslängd och minskar risken för angrepp av rötsvampar och insekter. Tryck­impreg­nerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR-klasser:

NTR / A - När virket har permanent kontakt med mark eller sötvatten.
NTR/ AB - När virket är utsatt för väder,vind och kondens.

Med oss får du alltid den gamla hederliga svenska trätraditionen på köpet. Som lokala bygghandlare, sprungna ur de gamla tidernas brädgårdar – inte sällan med över 100 års erfarenhet – så vet vi vad du behöver beroende på var i landet du är. Kom in till oss och prata virke. Vi hjälper gärna till!