Artnr. 1052996

GOLVSPACKEL FLOOR 120 RENO 20

Dammreducerad fiberförstärkt självtorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 4-50 mm. Beläggningsbar efter 1-3 dygn.

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

321,00 kr / ST

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

BASTA
Byggvarubedömningen: Rekommenderas

PRODUKTBESKRIVNING

Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering

Lämplig för värmegolv

Både fallbyggnad och slätspackling

Självtorkande och fiberförstärkt

Brand och konstruktionsklassad

EPD-Verifierad

Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är CE märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

DOKUMENT