Sprängkurser

Vi på Gärdin & Persson erbjuder utbildningar inom sprängteknik. Du som redan har genomgått kursen kan förnya ditt sprängkort eller är du som ska till att börja spränga kan gå vår grundkurs.

Grundkurs i sprängteknik – Klass A – Kursbeskrivning

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

 

Förnyelse av sprängkort – Klass A – Kursbeskrivning

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.
För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

Anmäl dig till någon av våra kurser under V:12 (18-22 Mars 2024)


    GrundkursFörnyelse av sprängkort

    X