Artnr. 1461489

VÄGTRUMMA PEH 232/200X6M

Infra VTR är tillverkade i PP och består av en dubbelväggskonstruktion med en slät ljusblå insida och en korrugerad svart utsida. Konstruktionen möjliggör ett både styvt, styvhetsklass SN8 och lätt rörsystem. Den låga vikten gör Infra VTR till ett mycket konkurrenskraftigt alterntativ till betong pga lägre hanterings- och läggningskostnader. Den släta insidan ger också mycket goda hydrauliska egenskaper vilket ökar vattenhastigheten i jämförelse med andra material vid samma lutning. Detta ökar trummans självrensningsförmåga och minskar risken för stopp en av de viktigaste faktorerna vid val av vägtrumma. Den låga friktionen ger också trumman en mycket god förmåga att motstå slitage från partiklar i transporterade vätskan vilket gör den i praktiskt taget okänslig för exempelvis transport av sandbemängt vatten. Långa rörlängder och få skarvar förbättrar också driftsäkerheten och minskar underhållsbehovet. Rören fogas med hjälp av en dubbelmuff som även utan tätningsring uppfyller Vägverkest krav på täthet. Rören behöver inte vridas för att passa i muffen. Skjut bara in rörändarna tills stoppkanten tar emot. Vid behov kan en tätningsring användas, denna monteras då i första rillan. Infra VTR är dimensionerat med utgångspunkt från invändiga dimensioner. Systemet är testat av SP enl. EN 13476 och märks med Nordic Poly Mark. Infra VTR uppfyller samtliga krav enl. Vägverkets publikation VVTK VÄG Kap. 5. samt Skogsstyrelsens anvisningar för skogvägbyggnation.

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

1679,00 kr / st

PRODUKTBESKRIVNING

Infra VTR är tillverkade i PP och består av en dubbelväggskonstruktion med en slät ljusblå insida och en korrugerad svart utsida. Konstruktionen möjliggör ett både styvt, styvhetsklass SN8 och lätt rörsystem. Den låga vikten gör Infra VTR till ett mycket konkurrenskraftigt alterntativ till betong pga lägre hanterings- och läggningskostnader. Den släta insidan ger också mycket goda hydrauliska egenskaper vilket ökar vattenhastigheten i jämförelse med andra material vid samma lutning. Detta ökar trummans självrensningsförmåga och minskar risken för stopp en av de viktigaste faktorerna vid val av vägtrumma. Den låga friktionen ger också trumman en mycket god förmåga att motstå slitage från partiklar i transporterade vätskan vilket gör den i praktiskt taget okänslig för exempelvis transport av sandbemängt vatten. Långa rörlängder och få skarvar förbättrar också driftsäkerheten och minskar underhållsbehovet. Rören fogas med hjälp av en dubbelmuff som även utan tätningsring uppfyller Vägverkest krav på täthet. Rören behöver inte vridas för att passa i muffen. Skjut bara in rörändarna tills stoppkanten tar emot. Vid behov kan en tätningsring användas, denna monteras då i första rillan. Infra VTR är dimensionerat med utgångspunkt från invändiga dimensioner. Systemet är testat av SP enl. EN 13476 och märks med Nordic Poly Mark. Infra VTR uppfyller samtliga krav enl. Vägverkets publikation VVTK VÄG Kap. 5. samt Skogsstyrelsens anvisningar för skogvägbyggnation.