Artnr. 854964

KALLASFALT ADIODON

Mataki Adiodon Kallasfalt har god motståndkraft mot solljus och höga temperaturer och används med fördel vid fuktskydd av mur- och betongytor samt trä. Kan användas inom- och utomhus, ovan och under jord.

Läs mer

Alltid bra Pris

663,00 kr / burk

KLASSIFICERING OCH KVALITETSMÄRKNING

Byggvarubedömningen: Undviks
SundaHus bedömning

PRODUKTBESKRIVNING

Mataki Adiodon Kallasfalt har god motståndkraft mot solljus och höga temperaturer och används med fördel vid fuktskydd av mur- och betongytor samt trä. Kan användas inom- och utomhus, ovan och under jord.

DOKUMENT