Trallvirke finns i olika klasser

Kvaliteten på virke bestäms genom visuell sortering, vanligen på sågverket. Där tittar de efter egenskaper som kan påverka hållbarheten, till exempel mängden av sprickor och kvistar. Enligt standarden för handelssortering, SS-EN 1611-1, görs sorteringen på exempelvis trallvirke på alla sidorna. Sorterna kallas då för G4. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0–4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4-2, vilket innebär en 4-sidig visuell sortering av typiskt byggvirke.

Tryckimpregnerat virke håller längre

Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft än obehandlat virke, vilket ger längre livslängd och minskar risken för angrepp av rötsvampar och insekter. Tryckimpregnerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR-klasser:

När virket har permanent kontakt med mark eller sötvatten.

När virket är utsatt för väder, vind och kondens.

Norrland Polar

Detta är den absolut finaste furutrallen vi kan erbjuda. Långsamt växande fura från Norrland är virket som vi utgår från. Virkeskvaliteten är extra noga utvald av Premiumtrall där de bästa brädorna sorteras till denna kvalitet genom sortering i flera led. Utskuret från trädets allra bästa delar med färre och friskare kvistar för maximal styrka och funktionalitet. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering G4-1 / G4-2.

Premiumtrall

Denna furutrallkvalitet har få och friskare kvistar, färre sprickor och avsevärt bättre ytfinish samt formstabilitet än budgettrall. Premiumtrall finns i flera längder upp till 5,40 m vilket ger mindre spill och lägre kostnad. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering G4-2 med få inslag av 3. Hos oss hittar du Premiumtrall i dimensionen 22×95, 28×95, 28×120, 34x145mm, fler lokala dimensioner kan finnas.

Budgettrall

Denna furutrallkvalitet har kvistar och mindre sprickor. Budgettrall finns endast i kortare längder och med begränsad tillgång. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering G4-3. Budgettrall lagerhålls endast på vissa anläggningar.

Impregnerat och tryckimpregnerat

Trä kan skyddas på flera olika sätt, genom att doppas, bestrykas eller besprutas med impregneringsmedel. Den mest effektiva metoden är tryckimpregnering vilket ger virket högre motståndskraft än för obehandlat virke. Impregneringen ger träet längre livslängd och minimerad risk för angrepp av rötsvampar och insekter.

Man skiljer på impregnering och ytbehandling. Impregnering sker i en industriell process som gör att träskyddsmedlet tränger djupt in i träet, medan ytbehandling utförs manuellt genom att träets yta bestryks med träskyddsmedel.

Impregnerat virke
Impregnerat virke kostar alltid lite mer än det som inte fått något skydd. Ändå är impregneringen värd pengarna om träet kommer att utsättas för en fuktkvot som överstiger 20 procent under en längre tid. Med fuktkvot menas kvoten av vattnets vikt i virket och virkets vikt i heltorrt tillstånd. Fuktkvoten anges alltså i procent. Det kan också finnas skäl att använda impregnerat virke även om fuktkvoten är låg. Ur säkerhetssynpunkt kan det vara motiverat till balkonger och trappor. Byggnadsdelar som är svåra att komma åt, eller kostsamma att underhålla, kan också motivera impregnerat virke.

Tryckimpregnerat virke
Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft än obehandlat virke, därför har det längre livslängd och minimerad risk för angrepp av rötsvampar och insekter. Tryckimpregnerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR-klasser, exempel A (där virket har permanent kontakt med mark eller sötvatten) och AB (där virket är utsatt för väder, vind och kondens).

X