VILKEN VÄRMEKÄLLA PASSAR DITT HUS?

Värmepannor värmer kallvatten till varmvatten och tappvarmvatten och kan beroende av typ användas med flera olika energislag. Hos oss hittar du oljepannor, vedeldade och pelletseldade värmepannor, gaspannor samt elpannor och såklart pellets. Dessutom finns ett antal värmepumpar och skorstenar.

Att välja uppvärmning för sitt hus kan vara komplicerat då det finns många faktorer att ta hänsyn till och det finns många olika uppvärmningssystem att välja mellan. Några saker som påverkar är vilken typ av hus du har, vilken planlösning huset har och hur väl isolerat huset är.

VÄRMEPANNOR

Många av oss bor i ett lite äldre hus och har en värmepanna installerad i källaren. Är den inte färdig för att skrotas utan beräknas kunna göra nytta en lång tid ännu, kan det enklaste och minst kostsamma vara att fortsätta att använda sig av denna värmepanna. De allra flesta värmepannor har en kombifunktion som gör att de både går att elda med ved och olja. Många kan också med en ganska enkel installation byggas om för att även kunna elda med pellets. Pelletsbrännaren monteras på oljepannan och ett inmatningsrör som matar in pellets, i rätt takt, sätts också dit. På så vis kan man använda sina gamla vedpannor och oljepannor till att elda med pellets. En vedpanna går naturligtvis också att använda precis som den är men med vår tids stressade livsstil är det få av oss som faktiskt har tid att springa ner i pannrummet flera gånger om dagen, för att slippa riskera att temperaturen faller i huset. En annan sak som är oerhört viktig när man värmer sitt hus med hjälp av att elda med värmepannor är att hålla skorstenen i absolut topptrim. Många olyckliga incidenter har hänt på grund av att skorstenen har varit allt för dåligt skötta. Ett extra besök av en skorstensfejarmästare kan vara en billig livförsäkring. Se om era värmepannor och sänk kostnaderna!

VÄRMEPUMP

En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. Vanliga värmekällor i mindre värmepumpar är berggrund, sjövatten eller luft. 

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

Den enklaste och billigaste sortens värmepump, är uppbyggd så att man använder den värme som går ut från huset via ventilationen och återför den till husets värmesystem.

UTELUFTVÄRMEPUMP

Här finns det två typer av pump, luft-vattenvärmepump och luft-luftvärmepump. Luft-luftvärmepump kallas ofta för komfortvärmepump då den kan reverseras till att fungera som luftkonditionering. Komfortvärmepumpen har, om den är rätt dimensionerad, i princip tillräcklig bra verkan för att kunna värma upp en villa på ca 100-150 m² men det förutsätter i praktiken att huset har en öppen planläsning och att utetemperaturen inte faller under 20 minusgrader. Luft-vattenvärmepumpen överför värmen till det vattenburna värmesystemet i huset (radiatorerna) men samma problem gällande utetemperaturer under 20 minusgrader. En negativ effekt är att utomhusdelen bullrar. Hur mycket varierar mellan olika modeller och fabrikat. Ytterligare en nackdel är att uteffekten minskar när utomhustemperaturen sjunker. Det innebär att värmepumpen levererar minst effekt när den behövs som mest. I likhet med kylskåp med bakvänd effekt.

BERGVÄRMEPUMP

Bergvärmepumpen använder det ca fyragradiga vatten som finns nere i berggrunden för värme. Effekten i en bergvärmepump är inte lika bra som i luftvärmepumpen när det är varmt utomhus men fungerar med samma effekt året runt. För att kunna ta användning av bergvärmen måste man borra ett 80-200 meter långt hål ner i marken, beroende på hur nära berget man är och hur stor effekt värmepumpen har.

YTJORDVÄRMEPUMP

Här nyttjas den värme som lagras i marken. För att kunna nyttja detta effektivast bör man kunna lägga ut den slang som skall fånga upp värmen över ca 400 - 600 m² och på ett djup av 0,6 - 1,5 m. Vattenhaltiga jordar fungerar bäst för detta. Denna typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med hög energiförbrukning.

SJÖVATTENVÄRMEPUMP

Fungerar som en ytjordsvärmepump men kräver att man har tillgång till en flod eller en sjö som inte fryser. Även denna typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med hög energiförbrukning.

SKORSTENAR

Blockskorsten passar för alla typer av eldstäder, oavsett om det är en braskamin eller en öppen spis. En stor fördel är att du enkelt kan ansluta flera olika eldstäder i samma skorsten. Om du vill även på olika våningsplan. Du kan också välja att montera eldstaden i efterhand. När du väljer skorsten bör du tänka på att en blockskorsten har betydligt längre livslängd än en stålskorsten som inte klarar samma påfrestningar. En stålskorsten måste bytas ut efter ett antal år jämfört med en blockskorsten som i princip aldrig behöver bytas.

Stålskorsten toppmonterar du direkt på braskaminen om du inte har plats för en blockskorsten eller om du inte helt enkelt föredrar en stålskorsten. Våra stålskorstenar passar alla braskaminer och eldstäder på marknaden. 
De är otroligt flexibla och kan vinklas och sidoförskjutas näst intill hur som helst för att passa perfekt in i ditt hem. Du kan få din stålskorsten fyrkantig eller rund ovan tak samt välja mellan blanka, svarta eller gråa rör för att skapa en inredningsdetalj av din skorsten.

ÄR RENOVERING AV SKORSTEN ETT ALTERNATIV?

Precis som allt annat blir en skorsten gammal med tiden. Då kan det vara värt att se över den. Kanske trivs du bra med din eldstad och väljer att renovera den. En renovering tryggar din familjs säkerhet på ett smidigt sätt. Att renovera din skorsten genom att täta skorstenens insida är både säkert och kostnadseffektivt samtidigt som det gör din skorsten både gas- och röktät. Den släta ytan ger även bättre drag och förhindrar sotavlagringar.

Har du en murad skorsten som behöver renoveras kan du även montera våra insatsrör på insidan av din skorsten. De är tillverkade av rostfritt stål för att klara av hög värme och undvika att gas och rök kommer in i ditt hem. Insatsrören har en slät insida som motverkar sotavlagringar och som ger bättre drag. De är också böjbara för att passa perfekt i din skorsten.

Vidare finns en hel del eldfasta produkter som Tegel, murbruk och gjutmassa för eldstäder.
Börjar din skorsten bli gammal? Kontakta sotaren för rådgivning.